logo transparent

יין ריזלינג יקב כישור | כשר

 120.00

יין ריזלינג של יקב כישור. מקור הפרי בכרמים של כישור בגליל המערבי, על מדרונות נחל יסף. הכרמים מטופלים בכורמות בת קיימא, וניטעו ב-2007 .גובה הכרמים כ-500
מטר והקרקע טיפוסית לאזור: סלעי גיר מאסיביים ועליהם שכבה של טרה רוסה.

ויניפיקציה קלאסית ללבן ארומאטי במכלים מבוקרי טמפרטורה והשבחה על המשקעים מספר חודשים. יבש.

האם עברת את גיל 18

על פי חוק, עליך להיות מעל גיל 18 על מנת לרכוש אלכוהול

0