logo transparent

יין אדום ספרדי ריוחה רזרבה ‘סרו אניון’ | לא כשר

 110.00

יין אדום ספרדי, ריוחה. הרכב זנים: בעיקר טמפראניו עם השלמה של גארנאצ’ה ומזואלו וגרסיאנו. יין קטיפתי, מתחנף, ומסחרי מאוד, במחיר מצויין.
יין שמתנהג כמו יין גדול במחיר קטן |
היין תוסס במכלי פלדה מבוקרי טמפרטורה, ולאחר מכן עובר לחביות אלון אמריקני לתסיסה מאלו-לקטית והשבחה של 20 חודש.

האם עברת את גיל 18

על פי חוק, עליך להיות מעל גיל 18 על מנת לרכוש אלכוהול

0