תקנון תנאי שימוש באתר www.wineandfriends.co.il

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות! – מכירה או הספקה של משקאות משכרים למי שטרם מלאו לו 18 שנים אסורה בהחלט!

כללי
השימוש באתר www.wineandfriends.co.il (“האתר”) כפוף לקריאת תקנון זה, ולהסכמה להוראותיו.
האתר הינו בבעלות חברת ויין אנד פרינדס בע”מ, ח.פ. 514808492 (“החברה”). באתר נמכרים יינות, משקאות אלכוהולים שונים ומוצרים נלווים (“המוצרים”). המשתמש באתר או מבצע בו כל פעולה (“המשתמש”) מתחייב לפעול על פי תקנון זה.
רשאי להשתמש באתר רק משתמש שהוא תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנה, שאינו פסול דין וכן, חברה המאוגדת כדין בישראל, אשר בעלי מניותיה ומנהליה תושבי ישראל שמלאו להם 18 שנה.
התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד, כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.
כותרות התקנון נקבעו לצרכי נוחיות בלבד ואין לתת להן פרשנות כלשהו מעבר לכך.
החברה והאתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות תקנון זה מפעם לפעם עפ”י שיקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן כל הודעה מוקדמת מראש.
התמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, ואין לראות בהן הצגה של המוצרים עצמם. בנוסף, יתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכדומה, בין המוצרים, כפי שהם מוצגים באתר, לבין המוצרים במציאות.
משתמש שנרשם באתר נותן בכך את הסכמתו לקבלת הודעות פרסומיות, באמצעות דוא”ל, SMS, או בכל דרך אחרת.
ככל שהמשתמש מעוניין להפסיק לקבל הודעות פרסומיות, כאמור, הוא מתבקש להודיע על כך להנהלת האתר ו/או לחברה.
בכל שאלה לגבי השימוש באתר ורכישת מוצרים ניתן לפנות לשירות לקוחות בדוא”ל לכתובת info@wineandfriends.co.il
תנאי שימוש
רשאי לבצע רכישה באתר משתמש, שברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הבאות: לאומי קארד, ויזה ,ישראכרט, מאסטרקארד, דיינרס ובכפוף לאישור העסקה ע”י חברת האשראי
רכישת מוצרים באתר יכולה להתבצע רק בהתקיים כל התנאים הבאים: (1) החברה אשרה את ביצוע הרכישה ושלחה על כך הודעה למשתמש; (2) החברה קבלה אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי; (3) המוצרים שהוזמנו ע”י המשתמש קיימים במלאי; (4) הכתובת אליה התבקשה אספקת המוצרים נמצאת ברשימת אזורי החלוקה כהגדרתה להלן; (5) המשתמש הינו תושב ישראל מעל גיל 18 ואינו פסול דין.
בעת ביצוע הזמנה באתר יידרש המשתמש למסור, בין היתר, את הפרטים הבאים: (1) שם פרטי ומשפחה ומס’ תעודת זהות; אם מדובר בתאגיד, שם התאגיד ומספר חברה. (2) מס’ טלפון, כתובת מגורים או כתובת עסק, כתובת דוא”ל ככל שקיימת. (3) פרטי אמצעי התשלום.
מדיניות שירותים וביצוע הזמנה
קבלת הזמנה מאת המשתמש לרכישת המוצרים באמצעות האתר מהווה הצעה של המשתמש לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות שליחת דוא”ל על ידי החברה המאשרת את ביצוע העסקה ושליחת המוצרים לכתובת המשתמש, הכול בהתאם להוראות תקנון זה. במקרה שהמוצרים שהוזמנו על ידי המשתמש אינם במלאי, תודיע החברה למשתמש על כך. במקרה כזה, יוכל המשתמש לבחור מוצרים אחרים או לקבל את כספו בחזרה, על פי בחירת המשתמש.
המחירים
מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי המשתמש. החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם על פי שיקול דעתה.
פרטי המשתמש ואבטחת האתר
הפרטים המוזנים באתר ע”י המשתמש נשמרים בסודיות.
הפרטים המוזנים באתר ע”י המשתמש הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה והאתר לא יהיו אחראים לכל טעות הנעשית על ידי המשתמש בעת הזנת הפרטים ולא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר או המבצעת אותם באופן שגוי.
עם ביצוע רכישה באתר נותן המשתמש את הסכמתו שפרטיו האישים (כגון: שם, מספר ת.ז., כתובת דוא”ל וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה, והכול בהתאם להוראות הדין.
החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לגורם חיצוני לחברה, למעט אם תידרש לעשות כן על ידי רשות מוסמכת מרשויות המדינה, או מכח צו שיפוטי, בהתאם להוראות כל דין.
עם ביצוע רכישה באתר מאשר ומצהיר המשתמש כי הוא יודע שהזנת פרטים כוזבים באתר הינה עבירה פלילית וכי נגד מוסר פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברה ו/או לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי ממפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.
 משלוחים וזמני אספקה:
דמי משלוח: (1) החברה תפרסם באתר בגין כל מוצר ו/או בגין קבוצת מוצרים את תעריפי דמי המשלוח בהם יישא המשתמש בעת הזמנת מוצרים. (2) החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לחייב את המשתמש בדמי משלוח, הכל עפ”י שיקול דעתה. (3) לחברה הזכות לשנות את מחירי המשלוח מעת לעת ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
אזורי החלוקה בעת הזמנת המוצרים יבחר המשתמש את הכתובת למשלוח מתוך רשימת אזורי החלוקה המעודכנת באתר (להלן: “אזורי החלוקה”) ואספקת המוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר הכתובת המבוקשת נמצאת בתוך אזור החלוקה, וכל עוד אין מניעה טכנית, ביטחונית או אחרת לאספקת המוצרים.
זמני אספקה וביצוע האספקה: זמני האספקה באתר אינם כוללים את יום ההזמנה, ימי שישי , שבת, ערבי וימי חג.. זמני האספקה של הזמנות באזורי גוש דן (אזור חיוג 03) – עד 5 ימי עסקים לא כולל את יום ההזמנה.
יום העסקים לקליטת ההזמנות משעה 09:00 עד 19:00. הזמנות שיתקבלו לאחר השעה 19:00 יחשבו כיום עסקים חדש.
 אספקת ההזמנות מחוץ לאזורי גוש דן – יסופקו ללקוח ע”י חברת שילוח תוך 7 ימי עסקים לא כולל את יום ההזמנה. 
זמני אספקה– כל עוד לא נקבע על ידי החברה אחרת, זמני האספקה הינם בימים ראשון עד חמישי.
איסוף עצמי –  איסוף עצמי אפשרי ממחסן החברה ברחוב חיי אדם 3 בתיאום מראש ולאחר קבלת אישור במייל המאשר את איסוף המוצרים.
אחרי ביצוע הזמנה באתר לקוח יקבל לדוא”ל מס’ הזמנה שלו עם פירוט המוצרים שהוא הזמין. חיוב של לקוח נעשה רק אחרי בדיקת זמינות של המוצרים על המדף ואחרי הכנתה רק לאחר מכן יבוצע חיוב של הלקוח, לקוח יקבל חשבונית מס קבלה לדוא”ל שציין בהזמנה ועידכון שהזמנתו יצא למשלוח. 
המוצרים יימסרו למשתמש או למקבל ההזמנה בכתובת בה נקב המשתמש בהזמנה בלבד, ובכפוף להצגת תעודה מזהה כדין על ידי מקבל ההזמנה ולהיותו מעל גיל 18 שנים.
במקרה שהמשתמש לא יהיה נוכח בעת האספקה בכתובת שנקבעה, יוחזרו המוצרים לחברה ומועד חלופי לאספקה יתואם עם המשתמש.
על המשתמש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו, ולערוך השוואה שנשלחה לו בעת הרכישה.
החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח. 
אין החברה לוקחת אחריות על עיכובים בהזמנות אשר מסופקות ע”י חברות השילוח (שירות שליחים חיצוני). 
במידה ויש עיכוב בהזמנה יש לפנות לחברה במייל info@wineandfriends.co.il

שינוי או ביטול הזמנה והחזרת מוצרים

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.ניתן לבטל עסקה באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה וביטול כאמור יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה.
במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר.
אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.
מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר והחברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.
מוצר הנרכש כחבילה (במידה ונחשב כמוצר הניתן להחזיר, ראו ערך הנ”ל) יוחזר כחבילה ואין להחזיר מוצרים בודדים המרכיבים את החבילה.
ככל שביטול ההזמנה אינו מבוצע עקב פגם או אי-התאמה, תהא החברה זכאית לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור 7% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, וכן כל תשלום שנגבה מהחברה ע”י חברת האשראי בגין סליקת כרטיס האשראי של המשתמש בגין ביצוע העסקה, וכן את דמי המשלוח שנגבה מהחברה בגין ביצוע המשלוח למענו של המשתמש.
המשתמש יהא רשאי להחזיר מוצרים שנתקבלו במענו, אך ורק כשהם סגורים ובאריזתם המקורית, ובלבד שהאריזה לא נפתחה, לא נפגמה, ולא נעשה בה כל שימוש, ובכפוף להצגת חשבונית המעידה על רכישת המוצרים.
ביטול הזמנה ע”י החברה
החברה תהיה רשאית לבטל הזמנה, מכל סיבה שהיא, וזאת אף אם המשתמש כבר קיבל הודעת דוא”ל על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה תימסר למשתמש באמצעות הטלפון או דוא”ל ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או האתר בגין ביטול ההזמנה.
המשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהחברה בגין הביטול ו/או השינוי כאמור, אולם המשתמש יהיה זכאי לקבלת החזר מלוא התשלום שבוצע על ידו.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שהחברה סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שמתבצע ניצול לרעה של שירותיה ו/או של הזמנת המוצרים, תהא רשאית החברה שלא לספק המוצרים למשתמש, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
הגבלת אחריות
שימוש בלתי ראוי באתר: כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר, מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג שהם כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה ו/או לבעלי האתר ו/או למקימיו ו/או למי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין השימוש הבלתי ראוי, כאמור, וזאת מיד עם דרישתם הראשונה.
האחריות הבלעדית למוצרים, לטיבם, לאיכותם ולכל מידע או מצג בקשר אליהם, לרבות שמות היצרנים או שמות היבואנים, טיב המוצרים, תכונותיהם, תמונותיהם, וכל מידע בקשר אליהם, חלה על יצרני המוצרים או יבואני המוצרים בלבד, ולחברה לא תהא כל אחריות בנוגע לכך.
על גבי כל המוצרים הנמכרים באתר מצוינים פרטים שסופקו ע”י יצרני המוצרים או היבואנים שלהם, ובהתאם לתנאי האחריות והשימוש לגבי כל מוצר.
החברה ו/או האתר אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, ישיר או עקיף, שייגרם, במישרין ו/או בעקיפין, למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה, אספקה או הובלה של המוצרים, וצריכתם ובכלל זה לא תהיה לחברה כל אחריות בקשר עם האירועים שלהלן, אשר בהתקיים מי מהם תהא החברה רשאית להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה:
רכישה המתבצעת באתר שתיגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות ו/או מזדון של המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת האפוטרופוס שלו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד שלישי כלשהו שייכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד שלישי כלשהו תוך שימוש בפרטי המשתמש באתר, וכדומה.
מעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטת החברה, לרבות אך לא רק – מחמת כח עליון.
מוצרים שיירכשו באתר ואשר צד שלישי שהינו היצרן שלהם סיפק אותם לחברה, והכל בכפוף לאחריות החלה, אם חלה, על פי כל דין.
תקלה בתקשורת שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של צד שלישי כלשהו.
אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצרים באתר לבין מועד האספקה המתוכנן.
התמונות באתר הן להמחשה בלבד והאתר לא מתחייב על שנות בציר – המוצר יסופק לפי מה שיש במלאי.
החברה רשאית לשנות ו/או להחליף ו/או להוציא, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, איזה מהמוצרים המוצגים באתר.
בעלות ושמירה על זכויות
האתר מכיל תכנים שונים המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קניין אחרות, לרבות טקסט, תמונות, גרפיקה וכדומה, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים אחרים. משתמש ו/או כל צד ג’ המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה אחרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.
האתר ותכולתו נועדו אך ורק למטרות מכירת המוצרים המוצעים בו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר הכלול באתר אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה.
שינויים באתר והפסקת השירות
הנהלת האתר יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו ולא תהיה למשתמש באתר או בגולש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
הנהלת האתר זכאית בכלל זה לאגד את האתר כחברה נפרדת או להעביר את הבעלות באתר לצד שלישי, ובלבד שזכויותיך לפי הסכם זה לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית הנהלת האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
הדין וסמכות שיפוט
הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
כל מחלוקת מכל מין וסוג שהוא, בין משתמש באתר ו/או גולש לבין החברה ו/או האתר ו/או מנהליו, בשל פעילות ו/או סוגיה מכל מין וסוג הנובעים ו/או הקשורים לחברה ו/או לאתר תתברר בישראל, בבית המשפט המוסמך לכך בעיר תל אביב בלבד, שלו נתונה הסמכות הבלעדית לדון בהם.
לקוח/ה יקר/ה, קרא תקנון זה, המתעדכן מעת לעת, על מנת להכיר את תנאי השימוש באתר המכירות המקוון של שר המשקאות. לתשומת ליבך, תקנון זה, עושה שימוש בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, והוא פונה לשני המינים, ללא כל הבדל. יובהר, כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.